Historie

1959 ORANJEVERENIGING 1983

De oprichtingsvergadering van de Oranjevereniging Benningbroek Sijbekarspel vond plaats in Café Ruig te Sijbekarspel op 3 juli 1958. Aanwezig waren 14 personen. Voorzitter Vriend van het werkcomité zei in zijn openingswoord dat het doel van de Oranjevereniging zou zijn: “liefde kweken voor het koninklijk huis, vooral bij de jeugd.” Er werden vijf bestuursleden gekozen: Jac. Vriend (voorzitter), R. Varkevisser, G. Houter (penningmeester), F.Feld en J. Koopman (secretaris). De contributie werd als volgt voorgesteld: Per gezin met kinderen tot 16 jaar: fl. 1,50. Personen van 18 jaar en ouder:
fl. 1,-

In 1959 volgde de heer Spruit, de heer Vriend (die de gemeente inmiddels had verlaten) op en werd ook voorzitter. (De heer Feld vice voorzitter) Er waren al 75 personen lid van de vereniging geworden. Aan het eind van 1959 bleek dat aantal zich verdubbeld te hebben.
Het programma van Koninginnedag 1959 (Koningin Juliana werd toen 50 jaar) was als volgt: ‘s Morgens regende het pijpenstelen zodat de optocht verzet werd naar de middag. Voordat de optocht (waar ca 300 kinderen aan meededen) begon, aan het begin van de Westerstraat, gaf burgemeester Elmers een korte uitleg over de betekenis van Koninginnedag en de Bevrijdingsdag. De jeugd werd getrakteerd en van een vlaggetje voorzien en zong tijdens de rondrit uit volle borst. Het middagprogram (volksspelen), op het land van de heer Helder, dat door het weer in het gedrang was gekomen, werd verplaatst naar de eerst volgende zondag. Op de avond van Koninginnedag 1959 was het gekostumeerde bal een goed sukses. (werd gehouden in café Ruig? Sijbekarspel). Aan de volksspelen op de eerste zondag in mei namen 200 kinderen deel van 0 tm 15 jaar. Er waren 10 heren boven de 15 jaar en 24 dames. Waarschijnlijk was deze slechte deelname te wijten aan het koude weer. I.v.m. tijdsnood (melkerstijd) werd de kruiwagenrace voor paren afgelast.

1960: Ondertussen waren de heer Sneek en de heer J. Houter ook bij het bestuur gevoegd (max aantal leden van de Oranjevereniging is 7 leden). De heer Sneek emigreerde echter al gauw naar Canada en werd toen opgevolgd door de heer C. Wagemaker. In 1960 was het 15 jaar na de bevrijding. Zodoende werd Koninginnedag op 5 mei gevierd. Nu heeft een Oranjevereniging normaal natuurlijk niet zo veel met andere feesten uit te staan, maar het toeval wil dat de Bevrijdingsdag en de verjaardag van de koningin zeer kort op elkaar volgen zodat destijds van regeringswege is vastgesteld dat deze beide feesten op één dag worden gevierd en wel op de verjaardag van de koningin. Om de vijf jaar echter zal er feest worden gevierd op 5 mei Bevrijdingsdag. Het programma: ‘s morgens deden vier herauten te paard (koggeruiters) het volk op verschillende plaatsen in de gemeente, dat ons land 15 jaar geleden werd bevrijd (dit voorafgegaan door trompetgeschal). Hierna een aubade van de jeugd voor het gemeentehuis (o.a. Wilhelmus en “Wij leven vrij”), hierna hield de burgemeester een korte toespraak. Het muziekkorps van Sijbekarspel en Nibbixwoud maakte vanaf de Gambert tot aan de Gouw één mars. Het was stralend weer, wat de volksspelen ten goede kwam (nu op t land van de heer Bakker). ’s Avonds weer gemaskerd bal, dit maal in Benningbroek.

In 1961 werd besloten het muziekkorps het ene jaar door Sijbekarspel en het andere jaar door Benningbroek te laten lopen. In 1961 werd dus ‘s morgens door Sijbekarspel gelopen op maandag 1 mei (30 april viel dat jaar op een zondag). ’s Middags weer volksspelen op het land van de heer Bakker. Aan het eind van de middag was er echter een stortbui, ook kwam één van de deelnemers, P. Reus jr., te vallen en hield hier een lichte hersenschudding aan over. ’s Avonds werd er in Café Oudt een toneelstuk (blijspel) opgevoerd onder regie van de heer Jan Bakker: “Over twaalf dagen tegen middernacht”.

In 1962 was er een muziekoptocht door Benningbroek. ’s Middags weer volksspelen op het land van de heer J. Bakker. 250 Kinderen namen hier aan deel en 50 ouderen. ’s Avonds werd er o.l.v. Jan Bakker een revue opgevoerd voor mensen uit ons eigen dorp. De aanvang van de avond was gesteld op half 8, op dat tijdstip stonden er echter nog zovéél mensen voor de deur dat de aanvangstijd erg uitliep. Om 20.00 was de zaal zó vol, dat het niet verantwoord was nog meer mensen binnen te laten.

Er stonden echter nog steeds mensen te wachten. Alleen leden mochten toen nog toegelaten worden, maar even na achten was de zaal zó vol, dat men niet eens meer kon staan! De revue werd in een vlot tempo gebracht, vooral “Jeffie en Aafje” waren goed op dreef, zodat het een geweldig sukses werd. Hierna was er bal tot ver na middernacht.
In 1963 werd besloten weer een revue op te voeren ’s avonds. Echter zou dit twee maal gebeuren. De eerste avond op Koninginnedag werden er niet meer dan 250 personen toegelaten (vooral ouderen). De daaropvolgende zondagavond zou dan meer voor de jeugdigen worden opgetreden.

In 1964 verhuist secretaris J. Koopman naar Vreeland en wordt in zijn plaats S. Stapel Jan in het bestuur gekozen. De heer Varkevisser werd toen secretaris. Op Koninginnedag 1964 werd het eerste lustrum van onze vereniging gevierd. ’s Morgens gaf een ponyclub uit Bergen een demonstratie dressuur, ’s middags kwam het cabaretgezelschap van Joop Theumezs een kindermiddag in café Oudt verzorgen. ’s Avonds gevolgd door en feestavond voor de ouderen.

1965 was alweer 20 jaar na de bevrijding. Er werd dan ook op 5 mei feest gevierd. Er stond een optocht op het programma, waaraan heel veel verenigingen hun medewerking verleenden. Gevolgd door een feestavond met toneelstuk onder regie van de heer Rädecker (5 mei voor de ouderen, 8 mei voor de jongeren)

10 maart 1966 (huwelijksfeest van prinses Beatrix met de heer van Amsbergen) met ’s middags een kindermatiné en ‘s avonds een oranjebal met de Cats uit Volendam in Benningbroek. Op 12 maart een tweede avond, nu met de Erika Kapel in Sijbekarspel. Op beide avonden werd er een verloting gehouden.

Hier houdt het allereerste notulenboek op. Die eerste jaren waren best moeilijk, ondanks het feit dat men veel medewerking vanuit de bevolking ondervond, kwam men toch plotseling voor problemen te staan. Niet alleen dat er in ‘t begin nogal wat bestuursleden uit het dorp verhuisden naar elders, ook financieel was het steeds hopen op een subsidie. Bovendien veranderde er juist in de jaren 60 nogal het één en ander men raakte ook hier in een stroomversnelling.

De komst van ons dorpshuis bracht ook de nodige vergaderingen met zich mee. De jaarvergaderingen van de Oranjevereniging bleken, ondanks de grote feesten op Koninginnedag, toch niet zo in trek bij de leden-donateurs. Ze worden maar schaars bezocht. Wel kwam men elk jaar op Koninginnedag met een goed en klinkend programma voor de dag. Vooral de volksspelen, later overgaand in kinderspelen, werden altijd druk bezocht. De feestavond, ’s avonds, die in latere jaren, met medewerking van

Podium 81, overvolle zalen trok, was ieder jaar opnieuw één van de hoogtepunten in ons dorp. Ook zullen velen van ons nog de optochten herinneren, vooral die met versierde
trekkers en wagens en/of de versierde fietsen van de jeugd. En vooral de mars van het fanfare (eerst uit ons eigen dorp, later uit de Weere) bracht ieder telkens al ’s morgens vroeg in feeststemming.

We hopen dat u ook op Koninginnedag 1983 al vroeg in de juiste stemming zal zijn. Al vanaf ca 9.00 uur s ochtends zal er rond “de Vang” gezellige muziek klinken. We hopen ook dat u allen de vlag uitsteekt op 30 april a.s. Als het zonnetje ons die dag dan ook niet in de steek laat….Ja, wat kunnen we ons dan nog meer wensen in dit 25ste jaar van de Oranjevereniging!

Het bestuur:
Kick van Eijck, voorzitter
Jos Speerstra, secretaris
Emmy Kremer, penningmeester
Antoinet de Boer-Rentenaar, vice voorzitter
Bets Karsten-Schipper, lid
Jan de la Fosse, lid
Bob Wiemer, lid

Scroll naar boven